Kasa dla dentysty Drukuj
Minister finansów podpisał rozporządzenie, które obliguje wszystkich dentystów, bez względu na osiągane przychody, do zainstalowania kas fiskalnych. Nowe przepisy zobowiązują dentystów (stomatologów) do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej (najpóźniej od 1 marca 2015 r.) i to niezależnie od osiąganego obrotu.

Nie będzie także przepisu, zgodnie z którym kasy nie musiał stosować stomatolog, o ile liczba świadczonych przez niego rocznie usług, udokumentowanych fakturami, nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

W tej sytuacji dentyści, którzy w 2014 r. nie byli objęci przepisami o stosowaniu kas fiskalnych, muszą taką kasę zakupić i zalegalizować (najpóźniej do 1 marca 2015 r.). Przy czym w okresie przejściowym (styczeń i luty 2015 r.) nie będą ich obowiązywać żadne limity obligujące do wcześniejszego uruchomienia kasy fiskalnej. Sformułowanie „najpóźniej do 1 marca 2015 r." oznacza, że sprzedaż ewidencjonowaną można rozpocząć w dowolnym dniu stycznia lub lutego 2015 r. (po spełnieniu wymogów formalnych uruchomienia kasy).

Do 31 grudnia 2014 r. będą obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi usługi w zakresie opieki medycznej są objęte rocznym limitem obrotu 20 tys. zł, który oblicza się proporcjonalnie do liczby dni w danym roku podatkowym.

Dlatego też proponujemy zakup kasy fiskalnej juz teraz aby nie zderzyć się z ich brakiem na rynku jak to miało miejsce przy ostatniej regulacji prawa podatkowego. Dobrym wyborem będzie kasa SOLO BIS firmy Emar lub MOBILE HS EJ firmy Posnet.