Regulamin sklepu PDF Drukuj Email
wtorek, 19 stycznia 2010 15:45
Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.kid.waw.pl prowadzony jest przez firmę KiD Krzysztof Fiedorczuk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 6/10
NIP: 526-010-21-54
REGON: 011311540
Ochrona danych osobowych:
 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.kid.waw.pl są przetwarzane przez firmę KiD Krzysztof Fiedorczuk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 6/10.
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.kid.waw.pl
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.kid.waw.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Ceny:
 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.kid.waw.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Zamówienia:
 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.kid.waw.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
Dostawa:
 1. Sposoby dostarczenia towaru zamówionego w sklepie internetowym www.kid.waw.pl:
  1. odbiór osobisty w siedzibie firmy KiD, ul. Grzybowska 6/10, 00-131 Warszawa
  2. wysyłka pocztą
  3. wysyłka kurierem
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży wraz z regulaminem, dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
Sposoby płatności:
 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze towaru
  2. przelewem na podstawie faktury "pro forma"
  3. gotówką do rąk kuriera
 2. KiD Krzysztof Fiedorczuk może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez KiD Krzysztof Fiedorczuk jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
Zwrot towaru:
 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa tym punkcie, odbywa się na koszt klienta. Zwracany sprzęt nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. Oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższych warunków sprzęt nie zostanie przyjęty przez sprzedawcę.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia punktu "Zwrot towaru", umowę kupna-sprzedaży uważa się za niebyłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosiła je firma KiD Krzysztof Fiedorczuk i ewentualne inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, KiD Krzysztof Fiedorczuk zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je KiD Krzysztof Fiedorczuk.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać z powrotem na adres: ul. Grzybowska 6/10, 00-131 Warszawa, na koszt firmy KiD Krzysztof Fiedorczuk lub nie odbierać przesyłki.
Procedura reklamacji:
 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa KiD Krzysztof Fiedorczuk. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. KiD Krzysztof Fiedorczuk rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wysłania zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dokładny opis wykrytych wad produktu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem należy zgłaszać mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. dokładnie opisując na czym polega niezgodność.
 4. Po otrzymaniu maila z reklamacją KiD Krzysztof Fiedorczuk prześle na adres mailowy klienta dokładną instrukcję postępowania.
Postanowienia końcowe:
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.kid.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 

Ostatnio dodane drukarki

Ostatnio dodane kasy

Losowe produkty