Kasa Fiskalna od 2015r. PDF Drukuj Email

Od Nowego Roku (2015) wchodzą nowe przepisy Podatkowe, które nakładają obowiązek posiadania kasy fiskalnej na podmioty dotychczas z niego zwolnione.

Obowiązek posiadania kasy (urządzenia fiskalnego) z dniem 1.01.2015r. będzie dotyczyć podmiotów prowadzących następujące usługi:

- Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- Usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium AiP,

- Usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów(w tym opon, zakładania, bieżnikowania, regenerowania),

- Usługi w zakresie wymiany opon i kół,

- Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,

- Usługi gastronomiczne, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowsko – studenckich

- Dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Przedsiębiorcy wykonujący powyższe usługi, korzystający ze zwolnienia do końca 2014 r., będą zobligowani rejestrować na kasie całą swoją sprzedaż od 1 marca 2015 r. Natomiast jeśli przedsiębiorca zamierza rozpocząć wykonywanie usług po 1 stycznia 2015 r., zwolnienie utraci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczął wykonywanie tej usługi.

Wszyscy pozostali będą objęci bezwzględnym obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej z dniem 1.01.2015r.


 

Ostatnio dodane drukarki

Ostatnio dodane kasy

Losowe produkty