Kasa dla dentysty PDF Drukuj Email
Minister finansów podpisał rozporządzenie, które obliguje wszystkich dentystów, bez względu na osiągane przychody, do zainstalowania kas fiskalnych. Nowe przepisy zobowiązują dentystów (stomatologów) do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej (najpóźniej od 1 marca 2015 r.) i to niezależnie od osiąganego obrotu.

Nie będzie także przepisu, zgodnie z którym kasy nie musiał stosować stomatolog, o ile liczba świadczonych przez niego rocznie usług, udokumentowanych fakturami, nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

W tej sytuacji dentyści, którzy w 2014 r. nie byli objęci przepisami o stosowaniu kas fiskalnych, muszą taką kasę zakupić i zalegalizować (najpóźniej do 1 marca 2015 r.). Przy czym w okresie przejściowym (styczeń i luty 2015 r.) nie będą ich obowiązywać żadne limity obligujące do wcześniejszego uruchomienia kasy fiskalnej. Sformułowanie „najpóźniej do 1 marca 2015 r." oznacza, że sprzedaż ewidencjonowaną można rozpocząć w dowolnym dniu stycznia lub lutego 2015 r. (po spełnieniu wymogów formalnych uruchomienia kasy).

Do 31 grudnia 2014 r. będą obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi usługi w zakresie opieki medycznej są objęte rocznym limitem obrotu 20 tys. zł, który oblicza się proporcjonalnie do liczby dni w danym roku podatkowym.

Dlatego też proponujemy zakup kasy fiskalnej juz teraz aby nie zderzyć się z ich brakiem na rynku jak to miało miejsce przy ostatniej regulacji prawa podatkowego. Dobrym wyborem będzie kasa SOLO BIS firmy Emar lub MOBILE HS EJ firmy Posnet. 

Ostatnio dodane drukarki

Ostatnio dodane kasy

Losowe produkty