Info-News
kasa dla prawnika PDF Drukuj Email

Z kontaktów z Klientami z branży prawniczej wiemy, że najodpowiedniejszą kasą fiskalną jest małe, eleganckie i zgrabne urządzenie nie zajmujące wiele miejsca na biurku lub w teczce. Kancelarie prawne, biura prawnicze, biura adwokackie najczęściej wybierają niewielkie kasy fiskalne. Najmniejszą kasą fiskalną w naszej ofercie jest mobilehsej1Posnet Mobile HS EJ - jest to kasa niewiele większa od smartfona. Główne jej zalety to kopia elektroniczna paragonu, wydajny akumulator, łatwa obsługa.
Inną kasą przy małej powierzchni biurka może być Novitus Nano E. Trochę większa niż Mobile HS EJ, ale posiadająca te same zalety.
Jeśli urządzenie fiskalne, które zamierzają Państwo kupić, to pierwsza kasa fiskalna, istnieje możliwość skorzystania z odliczenia. Urząd Skarbowy daje możliwość uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na zakup urządzenia fiskalnego. Wysokość zwrotu to 90% ceny netto kasy fiskalnej, ale nie więcej niż 700zł. Utrzymanie zwrotu wiąże się z obowiązkowymi (co najmniej jeden przegląd na dwa lata) przeglądami technicznymi, prowadzeniem działalności gospodarczej na którą zwrot został przyznany przez okres co najmniej 3 lat (od uzyskania zwrotu).

 
Kasa dla doradcy podatkowego PDF Drukuj Email

Wszyscy, którzy sporządzają rozliczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, od 2015 r. będą musieli ewidencjonować obrót. Dotyczy to m.in. doradców podatkowych jak i biur rachunkowych.
Od Nowego Roku (2015) Ministerstwo Finansów obejmuje obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas wszystkie czynności emarsolo4doradztwa podatkowego, niezależnie od tego, jaki podmiot je świadczy. To zaś oznacza, że każde biuro rachunkowe jak i doradca podatkowy, które będzie rozliczało choć jedną osobę, która nie jest przedsiębiorcą, np. artystę czy innego twórcę, będzie musiało zakupić urządzenie fiskalne. Podobnie każda osoba, która sobie dorabia, rozliczając np. roczne zeznania nieprzedsiębiorców.
Ci, którzy prowadzą już działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego, będą obligatoryjnie stosować kasy fiskalne począwszy od 1 marca 2015 roku. Ci, którzy rozpoczną świadczenie usług prawnych lub doradztwa podatkowego w 2015 roku – wprowadzą kasy fiskalne po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w których rozpoczęli wykonywanie tych czynności.
Pamiętaj, że dnia 1 marca 2015 roku (lub w przypadku nowicjuszy – później) kasa fiskalna musi być już zgłoszona w urzędzie skarbowym, zafiskalizowana i gotowa do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie, utracisz prawo do ulgi w wysokości nawet do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie i na dodatek narazisz się na sankcje przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym (kara grzywny do 180 stawek dziennych).
Dlatego nie zwlekaj tylko juz teraz zakup kasę. Proponujemy kasy fiskalne renomowanych producentów takie jak: Emar SOLO BIS, Posnet BINGO HS EJ czy Innova PRESTO.
Pozwolą nam szybko i łatwo obsłużyć klientów - a o to przecież chodzi.

 
Kasa dla wulkanizatora PDF Drukuj Email

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od nowego roku wulkanizatorzy oraz zakłady wymiany opon muszą zaopatrzyć się w kasy fiskalne bez względu na na wysokość rocznych obrotów warsztatu. innovapresto11Na dostosowanie się do nowych wymogów mamy dwa miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Oznacza to, że kasę fiskalną należy posiadać od 1 marca 2015 r. Inaczej wygląda sytuacja z warsztatami, które powstaną po 1 stycznia przyszłego roku – te mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej już w momencie wykonania pierwszej usługi.

Warto pomyśleć o zakupie wcześniej, biorąc pod uwagę to, że przy ostatniej zmianie przepisów, na rynku zabrakło urządzeń dla wszystkich chętnych. Jeżeli kupujemy kasę fiskalną po raz pierwszy, możemy skorzystać z odliczenia. Urząd Skarbowy zwraca koszty poniesione na zakup urządzenia fiskalnego do 90 proc. ceny netto, ale nie więcej niż 700 zł.

Z myślą o takich zawodach jak wulkanizator czy mechanik powstała kasa fiskalna Innova PRESTO. Unikalna klawiatura (odporna na zalanie) wyróżnia ją z szeregu innych urządzeń fiskalnych. Ważnym walorem jest też jej niewysoka cena. Duże niebieskie wyświetlacze czynią z niej niezwykle efektowne urządzenie, które poza swoja funkcjonalnością przyciagnie wzrok każdego klienta.

 
Kasa dla kosmetyczki PDF Drukuj Email

Od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulegną przepisy określające używanie kasy fiskalnej. Wśród usług wymienionych w projekcie rozporządzenia jest pozycja wymuszająca zakup kasy fiskalnej i rejestrowanie sprzedaży (od pierwszej transakcji) za jej pomocą przez salony i gabinetyDatecs MaluchEKO2 kosmetyczne. Limit obrotu na poziomie 20.000zł rocznie został zniesiony. Zakłady kosmetyczne i kosmetologiczne korzystające obecnie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej (nie przekroczyły wymaganego w 2014r. limitu obrotu) będą zobowiązane do wdrożenia kasy fiskalnej najpóźniej do 28 lutego 2015. Ten 2-miesięczny okres przejściowy posiadają jedynie firmy, które zostały założone przed końcem 2014 roku i nie przekroczyły obowiązującego limitu obrotu.

Nowe firmy założone już w 2015 roku od pierwszego dnia prowadzenia sprzedaży muszą ją rejestrować za pomocą kasy fiskalnej. Wobec powyższego proponujemy zakup kasy fiskalnej w naszej firmie. Proponujemy kasę fiskalną Datecs SEMI E.KO. Również MALUCH E.KO jest doskonałym wyborem dla kosmetyczek szukajacych małego i taniego urządzenia fiskalnego. Plusem nabycia kasy fiskalnej w naszej firmie jest GRATISOWA obsługa związana z zakupem, czyli szkolenie z obsługi kasy, fiskalizacja, programowanie nagłówka oraz programowanie listy usług świadczonych przez salony.

 
Kasa dla dentysty PDF Drukuj Email
Minister finansów podpisał rozporządzenie, które obliguje wszystkich dentystów, bez względu na osiągane przychody, do zainstalowania kas fiskalnych. Nowe przepisy zobowiązują dentystów (stomatologów) do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej (najpóźniej od 1 marca 2015 r.) i to niezależnie od osiąganego obrotu.

Nie będzie także przepisu, zgodnie z którym kasy nie musiał stosować stomatolog, o ile liczba świadczonych przez niego rocznie usług, udokumentowanych fakturami, nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

W tej sytuacji dentyści, którzy w 2014 r. nie byli objęci przepisami o stosowaniu kas fiskalnych, muszą taką kasę zakupić i zalegalizować (najpóźniej do 1 marca 2015 r.). Przy czym w okresie przejściowym (styczeń i luty 2015 r.) nie będą ich obowiązywać żadne limity obligujące do wcześniejszego uruchomienia kasy fiskalnej. Sformułowanie „najpóźniej do 1 marca 2015 r." oznacza, że sprzedaż ewidencjonowaną można rozpocząć w dowolnym dniu stycznia lub lutego 2015 r. (po spełnieniu wymogów formalnych uruchomienia kasy).

Do 31 grudnia 2014 r. będą obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi usługi w zakresie opieki medycznej są objęte rocznym limitem obrotu 20 tys. zł, który oblicza się proporcjonalnie do liczby dni w danym roku podatkowym.

Dlatego też proponujemy zakup kasy fiskalnej juz teraz aby nie zderzyć się z ich brakiem na rynku jak to miało miejsce przy ostatniej regulacji prawa podatkowego. Dobrym wyborem będzie kasa SOLO BIS firmy Emar lub MOBILE HS EJ firmy Posnet. 
Koszty związane z nabyciem kasy fiskalnej PDF Drukuj Email

Koszt Kasy Fiskalnej

Nasza oferta nie ma żadnych ukrytych kosztów.

Nasi klienci po zakupie kasy otrzymują GRATIS następujące Usługi:

- fiskalizacja kasy fiskalnejemarsolo4

- programowanie nagłówka paragonu

- programowanie do 30 usług/artykułów

- szkolenie z obsługi kasy fiskalnej (szkolenie tylko przy odbiorze osobistym lub przy instalacji kasy na terenie Warszawy)

- przygotowanie dokumentów do urzędu skarbowego

- dojazd na terenie Warszawy

---------------------------------------
Odliczenie do 700zł przy pierwszej kasie fiskalnej

Jeśli kasa, którą Państwo zakupią, jest pierwszym urządzeniem fiskalnym należy skorzystać z odliczenia jakie daje Urząd Skarbowy.

Wysokość zwrotu to 90% ceny netto kasy, ale nie więcej niż 700zł. Utrzymanie zwrotu wiąże się z obowiązkowymi (co najmniej jeden przegląd na dwa lata) przeglądami technicznymi, oraz prowadzeniem działalności gospodarczej na którą zwrot został przyznany przez okres co najmniej 3 lat (od uzyskanego zwrotu). W przeciwnym razie uzyskany zwrot należy zwrócić.


 
Kasa dla Lekarza PDF Drukuj Email

W związku z tym proponujemy zakup kas w naszej firmie wszystkim lekarzom i weterynarzom.

W naszej ofercie są Posnet Mobile HS EJ, Innova PRESTO, Emar SOLO BIS, Novitus NANO E. To kasy:

- Małe,posnetmobilehsej1

- Wygodne i łatwe w obsłudze,

- Bezawaryjne,

- z wydajnymi akumulatorami.

Kasy mają:

- elegancki wygląd, komponujący się z kolorystyką gabinetu,

- prostą obsługę (dwa, trzy kliknięcia)

- niewielkie rozmiary (zmieszczą się w torbie czy szufladzie),

- mocny akumulator, wystarczający na wiele wizyt domowych,

- kopię elektroniczną by nie trzeba było przechowywać rolek z kopiami

Zwłaszcza Posnet Mobile HS EJ oraz Innova PRESTO wyróżniają się pięknym wzornictwem i harmonizującymi kolorami.


 
Kasa Fiskalna od 2015r. PDF Drukuj Email

Od Nowego Roku (2015) wchodzą nowe przepisy Podatkowe, które nakładają obowiązek posiadania kasy fiskalnej na podmioty dotychczas z niego zwolnione.

Obowiązek posiadania kasy (urządzenia fiskalnego) z dniem 1.01.2015r. będzie dotyczyć podmiotów prowadzących następujące usługi:

- Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- Usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium AiP,

- Usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów(w tym opon, zakładania, bieżnikowania, regenerowania),

- Usługi w zakresie wymiany opon i kół,

- Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,

- Usługi gastronomiczne, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowsko – studenckich

- Dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Przedsiębiorcy wykonujący powyższe usługi, korzystający ze zwolnienia do końca 2014 r., będą zobligowani rejestrować na kasie całą swoją sprzedaż od 1 marca 2015 r. Natomiast jeśli przedsiębiorca zamierza rozpocząć wykonywanie usług po 1 stycznia 2015 r., zwolnienie utraci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczął wykonywanie tej usługi.

Wszyscy pozostali będą objęci bezwzględnym obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej z dniem 1.01.2015r.


 
Kasa dla Mechanika PDF Drukuj Email

Prowadzisz warsztat samochodowy i korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów, nie będziesz mógł cieszyć się zbyt długo tą możliwością. Od 2015 roku kasy fiskalne np. Innova PRESTO w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych oraz presto20punktach wymiany opon lub kół będą obowiązkowe dla każdego - niezależnie od wysokości obrotów. Takie zmiany sprezentowało nam Ministerstwo Finansów w katalogu wyłączeń ze zwolnień, który został wyznaczony w § 4 ust. 1 pkt 2c-e nowego rozporządzenia.

W praktyce oznacza to, iż podatnicy wykonujący wyżej wymienione czynności nie będą mogli korzystać z żadnych zwolnień z kas fiskalnych od 2015 roku. Mechanik otwierający warsztat samochodowy będzie musiał mieć kasę fiskalną już od samego początku działalności. Bez znaczenia będzie obrót, jaki w ciągu roku osiągnie ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. To samo dotyczy punktów wymiany opon i kół oraz stacji diagnostycznych - w każdym takim punkcie usługowym będzie musiała się znaleźć kasa fiskalna.

Dla tej grupy odbiorców proponujemy niezwykłą kasę fiskalną – odporną na zalanie, pył i kurz – kasę Innova PRESTO. Jako jedna z nielicznych na rynku kasa Presto ma szczelną klawiaturę zabezpieczoną przed zalaniem, brudem i pyłami. Zwarta konstrukcja, łatwa wymiana papieru (mechanizm wrzutowy), ogromne wyświetlacze dla klienta i operatora (chyba największe na rynku) czynią z tej kasy najlepsze rozwiązanie w swojej klasie.

 
Kasa dla Fryzjera PDF Drukuj Email

Masz zakład fryzjerski lub salon kosmetyczny?

Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Od 01.01.2015 roku wszystkie usługi fryzjerskie

będą musiały być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. PosnetBingoHSEJ1

Podobnie w przypadku usług świadczonych przez kosmetyczki.

W związku z tym proponujemy fryzjerom i kosmetyczkom praktyczne i niewielkie kasy fiskalne takie jak: Posnet Bingo HS EJ, Posnet Mobile HS EJ, Innova PRESTO czy Novitus Nano E.

Najmniejszą kasą fiskalną dla fryzjerów na rynku jest Posnet Mobile HS EJ. To przenośne urządzenie, małe i bardzo lekkie. Szybko drukuje paragony na szerokiej rolce papieru kasowego. Pozwala na wprowadzenie aż 40-znakowej nazwy usługi lub towaru. Kasa fiskalna dla fryzjerów i kosmetyczek - Mobile HS EJ - zmieści się w damskiej torebce lub w kieszeni. To jedna z najprostszych w obsłudze kas fiskalnych na rynku. Można ją spotkać w wielu salonach fryzjerskich.

Preferującym klasykę polecamy stacjonarne kasy fiskalne jak Innova PRESTO – Elegancka, nowoczesna. Zajmuje niewiele miejsca i posiada wszystkie zalety wysokiej jakości kasy fiskalnej: Elektroniczną kopię paragonu, wydajny akumulator, szybki mechanizm drukujący oraz dużą bazę nazw towarów i usług a przede wszystkim odporną na zalanie klawiaturę.

 
Kasy fiskalne z kopią elektroniczną paragonu PDF Drukuj Email

presto20

INNOVA PRESTO - to jedyna kasa fiskalna na rynku wyposażona w specjalizowany moduł kopii elektronicznej INNOVA EJ.

Kasa przeznaczona jest do punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych. Niepowtarzalnymi zaletami urządzenia są duże i czytelne wyświetlacze (klienta i operatora) wytrzymały mechanizm drukujący z wrzutowym załadunkiem papieru oraz szczelna klawiatura zabezpieczona przed zalaniem.

Charakterystyczną cechą nowej kasy jest nowoczesna technologia i estetyka wykonania, spójna z całą ofertą produktową INNOVA, oraz ergonomia użytkowania sprawdzona przez naszych klientów.

Kasa wspólpracuje z urządzeniami wspierającymi sprzedaż na stanowisku : waga, skaner, wszystkie rodzaje szuflad (6V, 12V, 24V), komputer (RS232, USB). Na uwagę zasługuje również możliwość podłączenia klawiatury programowalnej PS-2 dowolnych rozmiarów.

Małe gabaryty urządzenia wraz z wydajnym akumulatorem czyni kasę INNOVA PRESTO EJ również doskonałym narzędziem do sprzedaży mobilnej - dodatkowe atrybuty : kabel zasilający z zapalniczki samochodowej, pokrowiec na ramię.

 


Strona 1 z 2

Ostatnio dodane drukarki

Ostatnio dodane kasy

Losowe produkty